This page in English This page in Swedish

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri

I vackrast tänkbara omgivningar, nere vid vattnet i Råbäcks hamn på Kinnekulle, precis där berget reser sig ur Vänern, hittar du Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri. Det är ett levande, fungerande och väl bevarat industriminne.

2018 fick vi den fina utmärkelsen ÅRETS ARBETSLIVSMUSEUM, en kvalitetsstämpel som gjorde oss väldigt glada.

Vi tar emot besökare kl 11-15 sista helgfria lördagen i månaden under mars till november, men i år ställer vi in visningslördagarna i mars och april, se nedan.

Vi har alltid stora visningar under aktivitetshelgerna Vårrundan och Höstrundan på Kinnekulle. Dessa dagar kör vi för fullt och har fritt inträde. I år är dock Vårrundan framflyttad till helgen 11-12 juli, se nedan. Höstrundan hoppas vi dock kan gå som vanligt andra helgen i september.

Information och bokning av visningar 072-565 31 00 eller e-post info@rabacksstenhuggeri.se

Aktuellt 

Med anledning av det akuta läget kring CORONA-smittan flyttas Vårrundan i år till helgen 11-12 juli. Våra visningslördagar 28 mars och 25 april är inställda av samma anledning, men förhoppningsvis är vi åter igång lördagen den 30 maj. Vi skjuter vidare upp föreningen Stenhuggeriets Vänners årsmöte tills mera normala förhållanden råder.

Våra STENHUGGARKURSER är mycket populära. Under 2020 har vi två sommarkurser, veckorna 27 och 28, måndag till fredag i båda fallen. Kursavgiften är 1600 kr plus medlemskap i föreningen. Kontakta Karin Nilsdotter 0702-80 72 68, karinnilsdotter1@hotmail.com om du vill delta 2020.

Vi har fått ett generöst bidrag av SPARBANKEN SKARABORG, genom sparbanksstiftelsen, som har gjort det möjligt för oss att köpa en vattenkyld mindre stensåg med diamantklinga, typ Husqvarna TS400F. Tack vare denna nya maskin kan vi nu såga med större precision i snitt och ytor. Genom lägre förbrukning av såväl el som vatten kan vi dessutom arbeta på ett mer hållbart sätt. Elen är faktiskt vår största kostnadspost. Den nya sågen är uppställd i nya verkstan och kom gärna in och titta när vi har öppet.

Det är nu klart att vårt stenhuggeri blir ett av besöksmålen som lyfts fram i satsningen RETROVÄGEN och vi kommer att finnas med bland de utvalda smultronställena 2020, i foldern och på hemsidan www.retrovagen.se

DEN NYA BOKEN om stenhuggeriet, "Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri - ett industriminne på Kinnekulle", har fått många lovord. Boken är på 64 rikt illustrerade sidor och är inbunden i så kallat danskt band med mjuka pärmar. Nu finns boken att köpa på följande ställen:

- Coop Nära i Hällekis

- Ericssons bokhandel i Lidköping

- Karströms bokhandel i Mariestad

- Studieförbundet Vuxenskolan i Götene

- Vänermuseet i Lidköping

- Västergötlands museum i Skara

Naturligtvis säljer vi även boken på stenhuggeriets visningsdagar. Den kostar cirka 120 kr.

Råbäcks Café sommaren 2019 blev en succé. Våra tre sommarlovsentreprenörer Emil, Hennie och Tobias sålde glass, kaffe och hembakt i Tvättstugan nere vid strandkanten från veckan efter midsommar och fram till 10 augusti. De guidade också ett stort antal besökare i stenhuggeriet, ibland även på engelska. Vi på stenhuggeriet tycker att de gjorde ett toppenjobb och riktar ett stort tack till dem. Genom deras insats kunde vi fullfölja den mångåriga traditionen med sommaröppet med ungdomar som visar vårt fina arbetslivsmuseum. Vi ser gärna en fortsättning med sommarlovsentreprenörer under sommaren 2020 och söker kontakt med intresserade ungdomar.

Viktig information om dina PERSONUPPGIFTER: 2018 började den nya EU-förordningen GDPR att gälla i hela EU. GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation. Den ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen, PUL. Kraven skärps på hur företag, organisationer och föreningar behandlar dina personuppgifter. En viktig del i GDPR är att alla privatpersoner ska informeras om hur personuppgifter lagras och hanteras. De enda personuppgifter som finns på stenhuggeriet är medlemsmatrikeln för Stenhuggeriets Vänner (namn, adress och e-postadress) samt motsvarande uppgifter för Stiftelsens styrelseledamöter. Dessa personuppgifter är helt nödvändiga för att kunna administrera verksamheten. Därutöver lagras inga personuppgifter vid stenhuggeriet. 

Under senare år har antalet HUSBILAR vid Råbäcks hamn ökat mycket kraftigt. Som mest har fler än 20 husbilar varit uppställda samtidigt och detta har upplevts som störande av såväl ortsbor som turister. Från och med 2017 gäller därför nya regler för uppställning av husbilar och husvagnar vid hamnen. Dessa får endast parkeras på sydöstra sidan av hamnplanen (närmare anvisningar finns anslagna vid hamnen). Vi vädjar till husbilsägare att respektera de nya reglerna.

Vill du lära dig mer om stenhuggeriets historia i Sverige finns en utförlig litteraturlista här.

Följ oss på Facebook så får du alltid senaste nytt från stenhuggeriet. Sök på Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri.

På Wikipedia kan du läsa en artikel om oss med många fina bilder. Du hittar den här

Skriv ut

Copyright © Stiftelsen Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri 2020. E-post info@rabacksstenhuggeri.se