Föreningen Stenhuggeriets vänner

Den ideella föreningen Stenhuggeriets Vänner bildades 1983 och har till uppgift att bevara, vårda och levandegöra Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri. Verksamheten skall bedrivas i samarbete med stenhuggeriets stiftelse och får inte strida mot beslut tagna av stiftelsen.

Stöd vår verksamhet – bli medlem!
Föreningen är öppen för alla intresserade. Vi är omkring 150 medlemmar, men vill gärna bli fler. De mest aktiva medlemmarna träffas nere vid stenhuggeriet den sista helgfria lördagen varje månad, mars – november, mellan klockan 11 och 15 och då håller vi även öppet för besökare. Som aktiv kan man arbeta med sten (hyvla, såga, svarva och hugga), underhålla och renovera maskiner och byggnader eller visa anläggningen för besökare. Du väljer själv vad du vill ägna dig åt inom ramen för föreningens verksamhet. Har du inte tid eller lust att vara aktiv, så vill vi gärna ha dig som stödjande medlem.

Styrelse

Ordförande
Eric Julihn, Skövde

Vice ordförande
Lars-Erik Larsson, Skara

Sekreterare
Sara Lönnerud, Källby

Kassör
Cissi Thorell, Stockholm

Ledamöter
Annika Folkedotter, Götene
Patrick Gustafsson, Hällekis
Uno Johansson, Götene
Börje Johnsson, Lidköping
Stig Lönnerud, Källby
Karin Nilsdotter, Mariestad

Suppleanter
Ola Göransson, Simrishamn
Sören Thor, Hällekis