GDPR

Vi hanterar personuppgifter för medlemmarna i Stenhuggeriets Vänner enligt dataskyddsförordningen GDPR som började gälla i hela EU 2018.

De personuppgifter vi samlar in är sådana du själv uppger till oss, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress. 

Vi använder personuppgifterna för att kunna kalla till möten, informera dig om aktiviteter vi genomför och för att administrera medlemsavgifterna.

I samband med kurser kan deltagarna behöva uppge personnummer för vidarebefordran till studieförbund. Föreningen lagrar inte personnummer i någon form.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i vårt register samt att – i de fall de är felaktiga – få dem rättade.

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR och när medlemskapet upphör raderas uppgifterna.