Husbilar

Under senare år har antalet husbilar vid Råbäcks hamn ökat mycket kraftigt. Som mest har fler än 20 husbilar varit uppställda samtidigt och detta har upplevts som störande av såväl ortsbor som turister. 

Från och med 2017 gäller därför följande regler för uppställning av husbilar och husvagnar vid hamnen. Dessa får endast parkeras på sydöstra sidan av hamnplanen. Där finns plats för maximalt fem fordon och dessa platser går inte att förboka. Är platserna redan upptagna är det alltså fullt. Vi tar inte ut någon avgift, men erbjuder heller ingen service utöver tillgång till torrdass och soptunna.

Vår verkstadsgård vid Råbäcks hamn är ingen allmän ställplats, men vi vill gärna kunna göra det möjligt för upp till fem husbilsägare att njuta av den fina platsen. För att denna möjlighet ska finnas kvar även i framtiden vädjar vi till husbilsägarna att respektera våra regler.