Nätverk

Ensam är inte stark och framgång bygger på samverkan. Vi vårdar därför vårt nätverk och är medlemmar i

  • ArbetSam Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
  • ERIH European Route of Industrial Heritage
  • Museiresan
  • Mötesplats Kinnekulle
  • NAV industrihistoria och arbetslivsmuseer i Västra Götaland
  • Retrovägen
  • UNESCO biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
  • Västergötlands Hembygdsförbund

Andra viktiga samarbetspartners är Destination Läckö-Kinnekulle, Götene kommun, Innovatum, Museirallyt, Platåbergens UNESCO Global Geopark, Skaraborgs Geologiska Sällskap och Thorsbergs Stenhuggeri.