Priset

2018 korades Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri till Årets arbetslivsmuseum i Sverige. Det är en kvalitetsstämpel som vi kommer att ha glädje av under lång tid och ett kvitto på att vi arbetat i rätt riktning.

Motiveringen till utmärkelsen lyder: ”Genom stenhårt ideellt arbete visas en autentisk och fungerande stenhuggerimiljö där besökaren får kunskap om stenindustrins historia. I föreningens kursverksamhet förmedlas kunskapen med klubba och mejsel i hand. På ett föredömligt sätt engageras och välkomnar museet en mångfald av besökare. Föreningen är dessutom aktiv i samhällsfrågor som berör industrisamhällets kulturarv”.

Bakom utmärkelsen Årets arbetslivsmuseum står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas samarbetsråd, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima museer och Sveriges Järnvägsmuseum. Priset består av 25 000 kr, en emaljskylt samt äran.