Stiftelsen Råbäcks mekaniska stenhuggeri

Stiftelsen bildades 1982 och har till ändamål att för framtiden vårda och bevara de byggnader och anläggningar vid Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri som genom gåvor eller nyttjanderätt tillförts stiftelsen.

Vid starten fick stiftelsen den gamla verkstadsbyggnaden med maskiner som gåva, samt nyttjanderätt utan tidsbegränsning till ett mindre markområde kring byggnaden. År 1993 fick stiftelsen dessutom nyttjanderätt till såväl den nya verkstadsbyggnaden som ett större markområde kring byggnaderna.

Enligt stadgarna ska stiftelsen sköta förvaltningen på ett sådant sätt att den miljö som fanns vid stiftelsens bildande bevaras så orörd som möjligt. Byggnader, anläggningar och inventarier ska underhållas så att anläggningen som helhet kan drivas under längre eller kortare perioder. De ska om möjligt hållas tillgängliga för allmänheten.

Stiftelsen ska för framtiden söka medverka till att bevara de yrkeskunskaper som krävs för stenhuggeriets drift. Detta kan lämpligen ske genom att anläggningarna hålls tillgängliga för kursverksamhet.

Stiftelsen verksamhet ska vara ideell och anläggningarna får inte drivas i vinstsyfte eller utgöra ett kommersiellt hot mot ortens befintliga stenindustri.

Styrelse
Stiftelsens styrelse utgörs av representanter för kommunen och några företag och organisationer, som tillsammans bildade stiftelsen 1982. Följande personer ingår för närvarande i styrelsen:
Götene kommun
Kjell Gustafsson, Götene (ersättare Anders Johansson, Götene)
Lars Inge Bly, Götene (ersättare Samuel Lundell, Götene)
Råbäcks Egendom AB
Erik Hemberg, Hällekis (ersättare Annette Hemberg, Hällekis)
Thorsbergs Stenhuggeri AB
Stig Thor, Hällekis (ersättare Göran Thor, Hällekis)
Västergötlands Museum
Eva Björkman, Skövde (ersättare Robin Gullbrandsson, Floby)
Föreningen Stenhuggeriets Vänner
Eric Julihn, Skövde (ersättare Börje Johnsson, Lidköping)
Kinnekulle Hembygdsförening
Jan Karlsson, Hällekis (ersättare Wilhelm Klingspor, Hällekis)
Industrifacket Metall
Lisa Hultcrantz, Skara (ersättare Camilla Pedersen, Tun)
Företagarna i Götene
Sören Thor, Hällekis (ersättare Niclas Karlsson, Hällekis)

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott som för närvarande har följande sammansättning:
Erik Hemberg, ordförande
Jan Karlsson, vice ordförande och byggnadskommittén
Eva Björkman, sekreterare
Camilla Pedersen, kassör
Stig Thor, byggnadskommittén