Lovisa

En ruggig januaridag hade vi nöjet att visa stenhuggeriet för Lovisa Almborg, verksamhetsledare på ArbetSam i Norrköping. ArbetSam organiserar fler än 600 av landets arbetslivsmuseer och är därmed landets största museiförening. Med på bilden är också våra medlemmar Börje Johnsson och Lars-Erik Larsson.